Τα σχολικά δοχεία ανακύκλωσης είναι ιδανικά για τη διατήρηση της καθαριότητας στα σχολεία

Κάδοι ανακύκλωσης πρέπει να τοποθετούνται σε διάφορα σημεία των σχολείων για την προώθηση της ανακύκλωσης των απορριμμάτων μεταξύ των μαθητών, των δασκάλων και άλλων εργαζομένων. Τα παιδιά στο σχολείο μπορούν να ενθαρρυνθούν να τοποθετούν τα απορρίμματα σε κατάλληλους κάδους, έτσι ώστε να αποκτήσουν τη συνήθεια της σωστής απόρριψης των απορριμμάτων.

Τα προγράμματα ανακύκλωσης στο σχολείο μπορεί να είναι ωφέλιμα και μια μαθησιακή εμπειρία για τους μαθητές που μπορούν να συμβάλουν στην καθαριότητα του σχολείου και της κοινωνίας γενικότερα. Η ανακύκλωση των απορριμμάτων από το σχολείο είναι επίσης ευεργετική καθώς το σχολείο παράγει πολλά απορρίμματα χαρτιού. Στα φωτοαντιγραφικά και στις καφετέριες υπάρχουν πολλά απορρίμματα σε μορφή χαρτιού, δοχείων αλουμινίου και γυάλινων μπουκαλιών. Τα απορρίμματα χαρτιού στα σχολεία και τα απορρίμματα που παράγονται στις καφετέριες μπορούν να ανακυκλωθούν χρησιμοποιώντας κατάλληλα δοχεία ανακύκλωσης που εκτίθενται με αυτοκόλλητα ανακύκλωσης. Ακολουθούν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να προωθηθεί η ανακύκλωση στα σχολεία για τη διατήρηση της καθαριότητας και τη βοήθεια του περιβάλλοντος.

o Ευαισθητοποίηση σχετικά με την ανακύκλωση: Οι μαθητές στο σχολείο θα πρέπει να ενημερωθούν για τα οφέλη της ανακύκλωσης και θα πρέπει επίσης να ενθαρρύνονται να τοποθετούν τα απόβλητα στους σωστούς κάδους ανακύκλωσης ανάλογα με τη φύση των απορριμμάτων.

o Επισήμανση των κάδων ανακύκλωσης: Οι κάδοι ανακύκλωσης πρέπει να φέρουν κατάλληλη σήμανση, ώστε να μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ποια απόβλητα πηγαίνουν σε ποιο δοχείο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της καθαριότητας στο σχολείο. Χαλκομανίες ανακύκλωσης με μηνύματα σχετικά με τη σημασία της ανακύκλωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επισήμανση των κάδων.

o Τοποθέτηση των κάδων: Οι κάδοι ανακύκλωσης πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους όπως καφετέρια και φωτοτυπικά, λόμπι, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, παιδικές χαρές, χώρους στάθμευσης και άλλους κατάλληλους χώρους. Οι κάδοι πολλαπλών διαμερισμάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εύκολη ταξινόμηση στην πηγή και εξοικονομούν χρόνο και χρήμα. Οι θραυστήρες δοχείων αλουμινίου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σωστή απόρριψη των κουτιών αλουμινίου. Ειδικά δοχεία εκδηλώσεων μπορούν να τοποθετηθούν σε πάρκα. Τα κρεμαστά καλάθια Desksider Recycler ή Mini Waste μπορούν να τοποθετηθούν κοντά σε γραφεία. Οι κάδοι δίπλα στο κράσπεδο μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς χώρους. Αγοράζετε πάντα επώνυμους κάδους ανακύκλωσης από αξιόπιστα καταστήματα για μακροχρόνια αποτελέσματα.

o Συμμετοχή μαθητών: Μπορούν να δημιουργηθούν ομάδες μαθητών για να μεταδοθεί ενθουσιασμός στους μαθητές σχετικά με την ανακύκλωση. Αυτές οι ομάδες μαθητών μπορούν να φτιάξουν πανό και να κάνουν παρουσιάσεις στο σχολείο για να προωθήσουν την ιδέα της ανακύκλωσης και επίσης να ελέγχουν εάν ακολουθούνται σωστές διαδικασίες ανακύκλωσης στο σχολείο.

Μάθετε περισσότερα για την ανακύκλωση στα σχολεία κάνοντας σύνδεση στο http://www.recyclingssupply.com

Σχολιάστε